چاپ این نوشته
معاون سازمان بیمه سلامت ایرانیان اعلام کرد

کسری بودجه ۶ هزار میلیارد تومانی بیمه سلامت‌/ لزوم اصلاح طرح تحول نظام سلامت

معاون مطالعات و توسعه خدمات بیمه‌ای بیمه سلامت ایرانیان گفت: سازمان بیمه سلامت ایران نزدیک به ۶هزار میلیارد تومان طی سالهای ۹۳ و ۹۴ کسری بودجه دارد، همچنین طرح تحول نظام سلامت باید ادامه پیدا کند، اما در برخی حوزه‌ها نیاز به اصلاح دارد.

به گزارش سرویس اخبارسلامت صدای سلامت، بهمن برزگر در نشستی خبری ضمن ارائه گزارشی درباره درباره بیمه سلامت همگانی اظهار کرد: سازمان بیمه سلامت ایران نزدیک به ۶ هزار میلیارد تومان طی سالهای ۹۳ و ۹۴ کسری بودجه دارد.

برزگر تأکید کرد: دلیل اصلی این کسری، محقق نشدن درآمدهای بیمه سلامت ایرانیان است؛ برای حل این مشکل، تصمیم بر آن شد که با اصلاح ساختار درونی بیمه، هزینه‌ها را کاهش دهیم همچنین بودجه‌های مصوب برای سازمان را که هنوز وصول نشده است از نهادهای دیگر پیگیری کنیم.

معاون مطالعات و توسعه خدمات بیمه‌ای سازمان بیمه سلامت ایرانیان خاطرنشان کرد: طی دو سال گذشته نزدیک به یک‌ هزار و ۵۷۰ میلیارد تومان میزان مطالبات وصول نشده سازمان از وزارت بهداشت است.

برزگر درباره طرح تحول نظام سلامت تصریح کرد: طرح تحول نظام سلامت باید ادامه پیدا کند، اما در برخی حوزه‌ها نیاز به اصلاح دارد و از طرف هزینه‌ها و عرضه خدمات باید کنترل شود.

معاون مطالعات و توسعه خدمات بیمه‌ای سازمان بیمه سلامت ایرانیان گفت: مجموع افرادی که در این سال از طریق طرح تحول نظام سلامت توسط بیمه سلامت ایرانیان بیمه شده‌اند، نزدیک به ۹میلیون نفر هستند که عمدتاً از افراد کم‌بضاعت حاشیه شهرها هستند.

برزگر ادامه داد: اشکال کار ما آنجاست که طرح الزامی کردن بیمه در ایران را اجرایی نکردیم.

وی یادآور شد: اگر بعضی از اقشار کم‌بضاعت را رایگان بیمه نکنیم، خودشان توانایی پرداخت حق بیمه را ندارند همچنین مکانیزم سنجش نیازمندی افراد نیازمند در ابتدا به عهده سازمان بهزیستی و کمیته امداد امام خمینی(ره) بود که در عمل موفق نبودند به همین دلیل از سال ۹۳ این اختیار به وظایف سازمان بیمه سلامت ایرانیان نیز اضافه شد.

برزگر درباره بیمه افراد نیازمند گفت: فقط افراد نیازمند را باید رایگان بیمه کنیم که این مهم مستلزم داشتن اطلاعات کافی است به همین دلیل در حال مذاکره با وزارت رفاه هستیم تا از بانک اطلاعاتی وزارت رفاه و تأمین اجتماعی که برای ساماندهی دریافت‌کنندگان یارانه تهیه شده است، استفاده کنیم.

تسنیم

telegram

Go to TOP