چاپ این نوشته
در گفتگوی صدای سلامت با نماینده مردم اصفهان در مجلس مطرح شد:

مخالف حذف سیاست های جمعیتی هستیم/حذف بسته جمعیتی کشور را در ۳۰ سال آینده دچار مشکل می کند

نماینده مردم اصفهان در مجلس شورای اسلامی: به طور قطع این طرح مخالفین زیادی خواهد داشت و بنده هم با حذف سیاست های جمعیتی از دستور کار کشور مخالف هستم چرا که امری بسیار لازم و ضروری است و بایستی به دقت پیاده سازی شود و در صورت اهتمام نداشتن به این موضوع شاهد رشد منفی خواهیم بود.

نماینده مردم اصفهان در مجلس شورای اسلامی در گفتگو با خبرنگار سرویس سبک زندگی صدای سلامت پیرامون زمزمه های حذف بسته سیاست های جمعیتی توسط دولت گفت: هنوز به طور رسمی حذف بسته سیاست های جمعیتی در برنامه توسعه قبول یا رد نشده است.

حیدرعلی عابدی افزود: به طور قطع این طرح مخالفین زیادی خواهد داشت و بنده هم با حذف سیاست های جمعیتی از دستور کار کشور مخالف هستم چرا که امری بسیار لازم و ضروری است و بایستی به دقت پیاده سازی شود و در صورت اهتمام نداشتن به این موضوع شاهد رشد منفی خواهیم بود.

این نماینده ادامه داد: در صورت بروز رشد منفی جمعیت و صحیح اجرا نشدن سیاست های جمعیتی، کشور ۳۰ سال آینده برای جایگزین کردن نیرو به مشکل بر می خورد و حتی این موضوع در رده های بالای مدیریتی هم مشکل ساز خواهد شد.

وی افزود: سیاست های جمعیتی نیاز لازم و ضروری کشور است و از طرفی ابلاغ مقام معظم رهبری هم همین است و باید به این موضوع هم از طرف دولت و هم از طرف مجلس توجه ویژه ای بشود.

نماینده مردم اصفهان در مجلس شورای اسلامی خاطرنشان کرد: من فکر نمی کنم این اتفاق از طرف دولت بیفتد اما در هر حال کلیه برنامه های دولت در مجلس شورای اسلامی به دقت بررسی خواهد شد.

این نماینده در پاسخ به سؤال حاشیه ای خبرنگار ما مبنی بر اینکه چرا راننده خصوصی ندارید هم گفت: بنده هنوز راننده خصوصی استخدام نکرده ام اما شاید به دلیل حجم بالای کار و رنج بردن از رانندگی شاید در آینده ای نزدیک این کار را بکنم.

telegram

  1. سمندر گفت:

    خوب حرف زدن نیکوست اما اقدام و عمل نیز نیاز دارد!

Go to TOP