چاپ این نوشته

گزارشی از روند احداث دهکده سلامت/تصاویر

دهکده سلامت استان اصفهان مجموعه ای است که در آینده ای نزدیک تبدیل به بزرگترین مرکز بهداشتی درمانی خواهد شد. این مجموعه تعداد زیادی کلینیک، پاراکلینیک، داروخانه و هر آنچه به سلامت مردم مربوط باشد را در خود جای می دهد. این مجموعه عظیم در اتوبان شهیدآقابابائی، جنب شهرک اطشاران واقع شده است.

telegram

Go to TOP