چاپ این نوشته
%d8%af%d9%87%da%a9%d8%af%d9%87-%d8%b3%d9%84%d8%a7%d9%85%d8%aa-3

گزارشی از روند احداث دهکده سلامت/تصاویر

دهکده سلامت استان اصفهان مجموعه ای است که در آینده ای نزدیک تبدیل به بزرگترین مرکز بهداشتی درمانی خواهد شد. این مجموعه تعداد زیادی کلینیک، پاراکلینیک، داروخانه و هر آنچه به سلامت مردم مربوط باشد را در خود جای می دهد. این مجموعه عظیم در اتوبان شهیدآقابابائی، جنب شهرک اطشاران واقع شده است.

telegram

Go to TOP