چاپ این نوشته

تعرفه‌گذاری خدمات؛ راهی برای کاهش هزینه‌ها/ بیماران اورژانسی در دریافت خون در اولویت قرار دارند

بیماران اورژانسی به دلیل به خطر افتادن جانشان در زمان دریافت فرآورده‌های خونی در اولویت قرار می‌گیرند.

به گزارش سرویس خدمات پزشکی صدای سلامت، علت اصلی مراجعه مردم به بیمارستان های کشور ابتلا به انواع بیماری هایی است که هزینه های زیادی به بیمار و خانواده ها تحمیل می کند.

با گذشت سال ها و پیگیری های مسئولین در حوزه بهداشت موضوعی به عنوان تعرفه گذاری خدمات مطرح شده است که این عامل باعث می شود تا بیمار هیچ هزینه ای پرداخت نکند بلکه بیمه ها هزینه های درمانش را می پردازند.
موضوع تعرفه گذاری در فرآورده های خونی نیز در آذر ماه سال ۹۳ از سوی سازمان انتقال خون کشور مطرح شد. می‌دانیم اهدای خون به صورت داوطلبانه صورت می‌گیرد اما بابت پروسه دریافت خون از بیمه ها هزینه دریافت می شود.
فرآورده‌های خونی ۴۰ هزار تومانی
بهدار یکی از بیمارستان ها با بیان اینکه از ابتدای سال ۱۳۹۴ سازمان انتقال خون بابت تحویل هر فرآورده خونی که به بیمارستان تحویل می دهد حدود ۴۰ هزار تومان از بیمار دریافت می کند، گفت: فرآورده خونی در اختیار بیمارستان قرار می گیرد و آنان نیز به تبع پذیرش سازمان از مریض هزینه را دریافت می کنند.
این بهدار بیمارستان، بیان کرد: اگر بیمارستان دولتی یا خصوصی به سازمان انتقال خون بابت دریافت فرآورده های خونی بدهکار باشند و این بدهی به تدریج هر مبلغی در حدود ۱۵ الی ۲۰ میلیون، بستگی به نوع آزمایش داره منجر به این می شود از سوی سازمان انتقال خون هیچ فراورده ای به بیمارستان تحویل داده نشود.
در زمان کمبود خون، بیماران اورژانسی در اولویت قرار دارند
طباطبایی رئیس سازمان انتقال خون استان تهران با اشاره به تعرفه خدمات فر،ورده های خونی، گفت: سازمان انتقال خون نیز همانند سازمان های دیگر از فراورده های خونی تعرفه خدمات دریافت می کند که این تعرفه ها از بیمار دریافت نمی شود بلکه از بیمه یا بیمارستان دریافت می شود.
وی در خصوص بیمارستان های بدهکار ابراز داشت: اگر بیمارستانی به سازمان بدهکار باشد موارد اورژانسی را کاملا تحویل می دهیم اما موارد غیر اورژانسی در اولویت این سازمان نیستند.
طباطبایی ادامه داد: خون فرآورده ای است که همیشه به اندازه کافی وجود ندارد و اگر بیمارستانی تعرفه های خدماتی خود را کامل تحویل ندهد به دلیل کمبود خون به بیماران غیر اورژانسی خون اهدا نمی شد به تعداد بیماران اورژانسی فرآورده تحویل می دهند، زیرا بیماران اورژانسی در تمامی بیمارستان ها از شرایط یکسانی برخوردار هستند.
وی با بیان اینکه تشخیص وضعیت بیمار با پزشک است، اظهار داشت: تشخیص اینکه بیمار اورژانسی و غیر اورژانسی است با پزشک معالج است.
باشگاه خبرنگاران

telegram

Go to TOP