چاپ این نوشته

کلینیک‌های خدمات پرستاری در خدمت سالمندان قرار می‌گیرند

رئیس سازمان نظام پرستاری گفت: کلینیک‌های خدمات پرستاری به سالمندانی که نیاز به مراقبت‌های خاص دارند خدمات ارائه می‌دهند.

به گزارش سرویس خدمات پزشکی صدای سلامت، علی محمد آدابی رئیس سازمان نظام پرستاری؛ با بیان اینکه سالمندی دوره ای از عمر است که نمی شود از آن به عنوان بیماری یاد کرد، گفت: یکی از پدیده هایی که ما در آینده با آن روبه رو هستیم توام با افزایش سطح بهداشتی جامعه و افزایش امید به زندگی پدیده سالمندی است.

رئیس سازمان نظام پرستاری با بیان اینکه مراقبت های دوره سالمندی باید توام با آموزش و بحث های حمایتی در منزل انجام شود، اظهارداشت: یک فرد سالمند نیاز به مراقبت های خاص دارد که الزاما این مراقبت ها در بیمارستان و یا حتی مراکز مراقبت از سالمندان نباید صورت گیرد.
آدابی با بیان اینکه نیاز به ایجاد و توسعه مراکز ارائه خدمات پرستاری در منزل در پیش احساس می شود، افزود: کلینیک های خدمات پرستاری با رویکرد خاص ارائه خدمات در منزل، به نظام سلامت و تامین نیازهای سالمندان کمک بسزایی می کند.
رئیس سازمان نظام پرستاری درباره تعداد کلینیک ها در استان ها و شهرستان ها اضافه کرد: این کلینیک ها بسته به نیاز یک جامعه و پوشش جمعیتی بنا به ضرورت ایجاد می شود و در استان ها و شهرستان های مختلف با توجه به بافت جمعیتی و جمعیت نیازمند، تعدادشان متغیر باشد.
وی با بیان اینکه پرستاران در این مراکز ارائه خدمات می کنند، یادآور شد: بهترین گزینه برای اداره این مراکز پرستاران با دانش و تخصص بالا و مفید هستند و به طور مستقل کلینیک های اداره خدمات پرستاری بیشتر به امر مراقبت می پردازد.
وی با بیان اینکه تعرفه های خدمات پرستاری در منزل با همکاری شورای عالی بیمه تصویب می شود، اظهار داشت: به جای پرداخت هزینه های گزاف بیمارستانی توسط بیمار و سالمند با هزینه به مراتب کمتر از آن نیز از این افراد در خانه مراقبت می شود و این امر از اشغال تخت های بیمارستانی جلوگیری می کند.
باشگاه خبرنگاران

telegram

Go to TOP