چاپ این نوشته

پله‌های پیشرفت زیر پای محققان جوان ایرانی

شعار اقتصاد مقاومتی انگیزه خوبی برای شرکتهای دانش بنیان در زمینه تولید دارو شده است.

به گزارش سرویس چندرسانه ای صدای سلامت، شعار اقتصاد مقاومتی انگیزه خوبی برای شرکتهای دانش بنیان در زمینه تولید دارو شده است.

telegram

Go to TOP