چاپ این نوشته
عضو انجمن متخصصان زنان و زایمان:

هیچ مرگ پزشکی بدتر از فوت مادر باردار نیست

عضو انجمن متخصصان زنان و زایمان به تشریح اهمیت جان مادران باردار پرداخت و گفت: حتی در ۸ شاخص توسعه سازمان ملل یکی از مهمترین مولفه‌ها جان مادران قید شده است.

به گزارش سرویس خانواده صدای سلامت، ابوالفضل مهدیزاده کاشی با اشاره به اینکه اکثر رشته‌های پزشکی باید اطلاعات درباره مخاطرات ماردان باردار را آگاه باشند، اظهار داشت: زیرا هیچ مرگی به اندازه فوت مادر مهم نیست و در صورت مرگ مادر باردار کانون خانواده از هم می‌پاشد درحالیکه فوت پدر به این اندازه عواقب ندارد.

عضو انجمن متخصصان زنان و زایمان با پرداختن به ابعاد اهمیت جلوگیری از مرگ مادران باردار عنوان کرد: حتی در ۸ شاخص توسعه سازمان ملل یکی از مهمترین مولفه‌ها جان مادران قید شده است، بنابراین همیشه تمام تلاش صورت می‌پذیرد تا مادر باردار فوت نکند.

دبیر اجرایی سیزدهمین کنگره بین المللی زنان و مامایی ایران و دومین کنگره بین المللی روش‌های کم تهاجمی زنان و مامایی ادامه داد: در این کنگره یکی از مهمترین مباحثی که به آن پرداخته می‌شود روش‌های کم تهاجمی است تا افراد در سریعترین زمان از بیمارستان مرخص و به گردش زندگی خود برگردند.

مهدیزاده با بیان اینکه هم اکنون در کشور بالغ بر ۴ هزار متخخصص زنان و زایمان فعال هستند، بیان داشت: این متخصصان باید دوره‌های سونوگرافی را فرا گیرند و آزمون مربوطه را ارائه دهند با این وجود قبل از هر نوع جراحی در حوزه زنان و زایمان، مادران باردار به رادیولوژی ارجاع داده می‌شوند.

تسنیم

telegram

Go to TOP