چاپ این نوشته
در پی برگزاری انتخابات نظام پزشکی؛

روز انتخاباتی پرحاشیه و آرام اصفهان در قاب تصاویر

دانشگاه علوم پزشکی اصفهان روز جمعه میزبان هفتمین دوره انتخابات سازمان نظام پزشکی استان اصفهان بود.

telegram

Go to TOP