چاپ این نوشته
هشدار رئیس سازمان غذا و دارو:

کمبودهای دارویی شروع می‌شود

هر ماه بالغ بر هزار تا هزار و ۲۰۰ میلیارد تومان مطالبات بیمارستانی به بیمه‌ها داده می‌شود و هم اکنون نیز هفت تا هشت ماه بیمارستان‌ها از بیمه‌ها مطالبه دارند.

به گزارش سلامت نا؛ رئیس سازمان غذا و دارو نسبت به شروع کمبودهای دارویی در بیمارستانها هشدار داد.

هنوز چندی از مشکلات سرم در بیمارستان‌ها نگذشته است که رسول دیناروند – رئیس سامان غذا و دارو نسبت به کمبود داروهای بیمارستانی هشدار داد.

داستان این پیش بینی رئیس سازمان غذا و دارو که خود متولی تأمین دارویی کشور است نشأت از بدهی بیمارستان‌ها به شرکت‌های پخش دارویی است، بطوریکه به گفته دیناروند شرکت‌های پخش دارویی طلب‌های زیادی از بیمارستانها دارند زیرا بیمارستانها نیز به دلیل اینکه بیمه‌ها مبالغ آنها را نپرداختند نمی‌توانند بدهی خود را به شرکت‌های پخش دارو بپردازند.

کما اینکه در این زمینه رئیس سازمان غذا و دارو با وجود اینکه به شرکت‌های پخش دارویی در برخی موضوعات حق می‌دهد ولی در هشداری به آنان عنوان کرده است که نباید مصارف حیاتی بیماران در بیمارستان‌ها از جمله دارو به دلیل این بدهی‌ها دچار گروکشی شود زیرا به گفته دیناروند در برخی مواقع شرکت‌های پخش عنوان کرده‌اند تا بیمارستانها مبالغ و طلب‌های آنان را پرداخت نکنند دارو و یا سرم در اختیارشان قرار نمی‌دهند.

حال با این شرایط و با وجود تمام تمهیدات برای آرامش بازار دارویی کشور، رئیس سازمان غذا و دارو عنوان می‌کند که به دلیل پرداخت نکردن مطالبات بیمارستانها توسط بیمه‌ها که متعاقباً بیمارستانها نیز توان مالی‌شان دچار مشکل می‌شود و نمی‌توانند بدهی خود به شرکت‌های پخش دارویی را بپردازند، باعث خواهد شد تا در روزها و ماه‌های آینده کمبود داروهای بیمارستانی نیز شروع می‌شود.

بدهی بیمه‌ها به حوزه سلامت خطرناک می‌شود

ایرج حریرچی سخنگوی وزارت بهداشت نیز در سومین نشست خبری با اصحاب رسانه عنوان کرده بود: هر ماه بالغ بر هزار تا هزار و ۲۰۰ میلیارد تومان مطالبات بیمارستانی به بیمه‌ها داده می‌شود و هم اکنون نیز هفت تا هشت ماه بیمارستان‌ها از بیمه‌ها مطالبه دارند.

به طوریکه در سال ۹۴ مطالبات مخصوص امسال که از طرف بیمه‌ها به حوزه سلامت بازگشته است فقط ۱۸۰ میلیارد تومان بوده و هفت هزار و ۴۰۰ میلیارد تومان دیگر مطالبات اسنادی ما است. در مجموع مطالبات حوزه سلامت از بیمه‌ها نیز باید عنوان کنم ۵ هزارو ۶۰۰ میلیارد تومان اسناد ارائه شده مطالبه داریم ولی مطالباتی که هنوز اسناد آن به بیمه‌ها ارائه نشده است ولی خدمت آن داده شده است بالغ بر ۸ هزار و ۵۰۰ تا حدود ۹ هزار میلیارد تومان است.

تسنیم

telegram

Go to TOP