چاپ این نوشته

آدامس جویدن از گرفتن گوش در ارتفاعات می‌کاهد

متخصص گوش و حلق و بینی گفت: خوردن آب‌نبات، آدامس جویدن و قورت دادن آب دهان در ارتفاعات می‌تواند موجب بهبود شنوایی فرد شود.

 upg-750801385796691

به گزارش پایگاه خبری اطلاع رسانی سلامت نا به نقل از طبنا؛رضا چایچیان د اظهار داشت: تغییر ارتفاع می‌تواند به گرفتگی گوش میانی منجر شود.

متخصص گوش، حلق و بینی گفت: در ارتفاع به دلیل تغییر فشار جو خارجی پرده به سمت بیرون کشیده می‌شود و صدا گرفته می‌شود بنابراین فرد احساس گرفتگی گوش و در نهایت سنگینی می‌کند.

چایچیان تصریح کرد: در زیر دریا نیز فشار بیش از اندازه است و این فشار غیر متناسب باعث می‌شود که پرده گوش به سمت داخل کشیده شود و در نهایت فرد احساس کند که گوشش کیپ شده و احساس سنگینی گوش داشته باشد.

متخصص گوش، حلق و بینی ادامه داد: افرادی که در ارتفاعات دچار کاهش شنوایی می‌شوند بهتر است با خوردن آب‌نبات، آدامس جویدن و قورت دادن آب دهان فشار دو طرف پرده گوششان را متعادل کنند چرا که با این روش شنوایی شان بهبود پیدا می‌کند و احساس سنگینی گوش نخواهند داشت

telegram

Go to TOP