چاپ این نوشته
عضو کمیته اخلاق پزشکی دانشگاه علوم پزشکی کاشان مطرح کرد

لزوم سیاست‌گذاری در اخلاق پزشکی با توجه به تحولات جهانی

عضو کمیته اخلاق پزشکی دانشگاه علوم پزشکی کاشان بر لزوم سیاست‌گذاری در اخلاق پزشکی با توجه به تحولات جهانی تأکید کرد.

به گزارش سلامت نا، علی عابدینی علوی در رابطه با تأثیرپذیری ایران از روند جهانی شدن مفاهیم اخلاق پزشکی گفت: پیشرفت‌های بشر در عرصه تکنولوژی و فناوری جهان را به یک فضای اجتماعی مشترک تبدیل کرده است به گونه‌ای اثرات تحول و توسعه در یک منطقه به سایر قسمت‌های جهان نیز سرایت می‌کند.

وی افزود: در جهان امروز نمی‌توان به صورت جزیره‌ای که هیچ تأثیری از تحولات اطراف خود نمی‌پذیرد زندگی کرد. به عبارت دیگر سیاست‌گذاری کشورها در موضوعات مختلف نمی‌تواند بدون توجه به تحولات جهانی تنظیم و تدوین شود.

عضو کمیته اخلاق پزشکی دانشگاه علوم پزشکی کاشان ادامه داد: در رابطه با اخلاق پزشکی با توجه به اشتراک نظر جامعه بشری بر حقوق اولیه اخلاقی این تأثیرپذیری شدیدتر و سهل‌تر می‌شود از سوی دیگر با توجه به اینکه مفاهیم اخلاق پزشکی مانند مفاهیم حقوق بشری نشأت گرفته از کرامت و منزلت انسانی است می‌تواند در چارچوب قواعد حقوق بشری مرزهای جغرافیایی را درنوردیده و به عرصه قواعد داخلی کشورها ورود کند.

به گفته عابدینی کشور ما به عنوان عضوی از جامعه جهانی با پذیرش اعلامیه جهانی حقوق بشر و تصویب میثاق‌های سیاسی، مدنی، اقتصادی و اجتماعی، بستر گسترش مفاهیم اخلاق پزشکی را فراهم کرده است.

عضو کمیته اخلاق پزشکی دانشگاه علوم پزشکی کاشان اظهار داشت: امروزه نظام مالکیت معنوی به جهت ارتباط و پیوندی که با اقتصاد جهانی برقرار کرده به عنوان یکی از مسائل زیربنایی در توسعه اقتصادی مطرح است که انتقال تکنولوژی و جذب سرمایه مستلزم رعایت قواعد و مقررات و حمایت‌های قانونی از آن است.

وی تصریح کرد: تلاش کشور ما جهت عضویت در سازمان تجارت جهانی و توجه به تصویب قواعد و قوانین عرصه حقوق مالکیت ادبی، هنری و صنعتی به منظور ورود به اقتصاد جهانی و حمایت از حقوق مالکیت معنوی پژوهشگران و صنعتگران زمینه تأثیرپذیری از روند جهانی شدن مفاهیم اخلاق پزشکی را فراهم می‌کند. لذا با توجه به این مسائل و دورنمای جهانی اخلاق پزشکی به نظر می‌رسد سیاست‌های این حوزه باید در جهت بهره‌برداری بیشتر از تحولات جهانی و آسیب‌پذیری حداقلی تنظیم شود.

منبع: فارس

telegram

Go to TOP