چاپ این نوشته
رئیس ستاد هدایت و مرکز پایش مراقبت های پزشکی مطرح کرد:

۱۵۶۷ حادثه جاده ای و پلمپ ۳۷ واحد بهداشتی /۱۲۳ مورد مداخله نظارتی مانیتورینگ صورت گرفت

۴۰ هزار تماس امداد خواهی، ۴۸۱۵ مورد مأموریت جهت ۱۵۶۷ مورد تصادفی و ۳۲۴۸ مورد غیر تصادفی صورت پذیرفته و جمعاً ۱۹ مورد هم فوتی ناشی از تصادفات گزارش شده است.

علی رحمتی در گفتگو با سلامت نا گفت: در حوزه کمیته بهداشت و درمان ستاد هماهنگی خدمات سفر و دهه اول ستاد نوروزی دانشگاه اقداماتی بهداشتی درمانی خوبی در استان صورت گرفت.

وی افزود: در حوزه ستاد هدایت و مرکز پایش مراقبت های پزشکی ضمن هماهنگی های نظارتی به صورت شبانه روزی بالغ بر ۳۲۲۰ مکالمه در خصوص انتقال بیماران، اطلاع رسانی و هماهنگی  بین مراکز درمانی مدیریت گردید.

رحمتی ادامه داد: همچنین بالغ بر ۱۲۳ مورد مداخله نظارتی مانیتورینگ صورت پذیرفته و با استقرار کارشناس بیماری های خاص، هماهنگی در ارائه خدمات دیالیز  به ۱۷ مسافر انجام شده که جمعاً تحت عنوان آمار دهه اول ستاد نوروزی ۵۹۷۰ تماس هماهنگی اعزام، اطلاع رسانی  و نظارتی در ستاد هدایت و مرکز پایش مراقبت های پزشکی ، ۲۳۸ مورد مداخله مانیتورینگ و ارایه خدمات دیالیز  به ۳۹ مسافر توسط کارشناس مستقر بیماری های خاص معاونت درمان انجام شده است.

رئیس ستاد هدایت و مرکز پایش مراقبت های پزشکی تصریح کرد: در حوزه اورژانس پیش بیمارستانی با ۱۲۴ پایگاه فعال و بالغ بر ۲۲ هزار تماس هماهنگی تلفنی و بی سیم در سطح شهر اصفهان ۲۵۰۶ مورد مأموریت امدادخواهی محقق شد که  از این بین حدود ۷۵۳ مورد مصدومین ناشی از حوادث ترافیکی و حدود ۱۷۵۳ مورد نیز حوادث غیرترافیکی بوده است.

این مقام مسئول همچنین افزود: در این بین متأسفانه ۱۳ مورد نیز فوتی هم داشتیم.

وی در تشریح آمار دهه اول ستاد نوروزی خاطرنشان کرد: با ۴۰ هزار تماس امداد خواهی،  ۴۸۱۵ مورد مأموریت جهت ۱۵۶۷ مورد تصادفی و ۳۲۴۸ مورد غیر تصادفی صورت پذیرفته و جمعاً  ۱۹ مورد هم  فوتی ناشی از تصادفات گزارش شده است .

علی رحمتی عنوان داشت: در حوزه های نظارتی درمان نیز با تیم هایی مشتمل بر واحدهای نظارتی اورژانس پیش بیمارستانی و بیمارستانی، مامایی، آزمایشگاه، تصویربرداری دندانپزشکی، درمانگاه های شبانه روزی و دندانپزشکی، ۱۳۷ بازدید کارشناسی صورت گرفته است.

وی ادامه داد: در حوزه تیم های مدیریتی بالغ بر ۱۶ بازید از مراکز مرتبط ستاد نوروزی انجام شده که جمعاً تحت عنوان آمار دهه اول ستاد نوروزی  ۲۶۵ مورد بازدید نظارتی کارشناسی و  ۳۶ مورد بازدید مدیریتی صورت پذیرفته است.

رحمتی در تشریح فعالیت های بهداشتی صورت گرفته در این ستاد در مدت مذکور هم تصریح کرد: بالغ بر ۴۱۶۹ مورد بازدید از مراکز تهیه و توزیع مواد غذایی، ترمینال ها و پارک ها، مراکز اقامتی سطح شهر و بین راهی، ۲۳۵ مورد نمونه برداری غذایی ۲۹ مورد برخورد با دستفروشان صورت گرفته است که ۱۹ مورد پلمپ در این زمینه داشته ایم.

علی رحمتی ادامه داد: جمعاً تحت عنوان آمار دهه اول ستاد نوروزی  ۸۱۸۷ مورد بازدید، ۶۴۱ مورد نمونه برداری و ۳۷ مورد پلمپ هم گزارش گردیده است.

این مقام مسئول در پایان هم گفت: همکاران ضمن ۱۲۱ مورد بازرسی از داروخانه ها، واحدهای تولیدی صنایع غذایی و بررسی آزمایشگاه ها،  نسبت به پاسخگویی بالغ بر ۱۵۶۲ مورد سوالات، نیازمندی و کمبودهای دارویی در این ۵ روز خدمت رسانی نموده و جمعا تحت عنوان آمار دهه اول ستاد نوروزی ۲۱۱ مورد بازرسی ،و ۳۶۱۲ مورد پاسخگویی گزارش گردیده است.

گفتنی است این طرح تا ۱۵ فروردین ماه با قوت ادامه خواهد داشت.

telegram

Go to TOP