چاپ این نوشته
رئیس ستاد هدایت و مرکز پایش مراقبت های پزشکی اصفهان:

فوت ۲۵ تن از هموطنان در اصفهان بر اثر تصادف/ثبت ۲۲۵۴ حادثه تصادفی

رئیس ستاد هدایت و مرکز پایش مراقبت های پزشکی اصفهان: متأسفانه ۶ مورد نیز فوتی در این بین بوده که جمعاً تحت عنوان آمار پانزده روزه ستاد نوروزی با ۵۶ هزار تماس امداد خواهی، ۷۱۲۴ مأموریت جهت ۲۲۵۴ مورد تصادفی و ۴۸۷۰ مورد غیر تصادفی صورت پذیرفته و جمعا ۲۵ مورد هم فوتی ناشی از تصادف گزارش شده است.

رئیس ستاد هدایت و مرکز پایش مراقبت های پزشکی اصفهان در گفتگو با سلامت نا در تشریح عملکرد حوزه کمیته بهداشت و درمان ستاد هماهنگی خدمات سفر در دوره پانزده روزه سپری شده گفت: در حوزه اورژانس پیش بیمارستانی با ۱۲۴ پایگاه فعال و بالغ بر ۱۶ هزار تماس هماهنگی تلفنی و بی سیم در سطح شهر اصفهان ۲۲۶۰ مورد مأموریت امدادخواهی محقق گردیده که از این بین حدود ۶۷۴ مورد مصدومین ناشی از حوادث ترافیکی و حدود ۱۵۸۴ مورد نیز حوادث غیر ترافیکی بوده است.

علی رحمتی افزود: متأسفانه ۶ مورد نیز فوتی در این بین بوده که جمعاً تحت عنوان آمار پانزده روزه ستاد نوروزی با ۵۶ هزار تماس امداد خواهی، ۷۱۲۴ مأموریت جهت ۲۲۵۴ مورد تصادفی و ۴۸۷۰ مورد غیر تصادفی صورت پذیرفته و جمعا ۲۵ مورد هم فوتی ناشی از تصادف گزارش شده است.

وی ادامه داد: در حوزه ستاد هدایت و مرکز پایش مراقبت های پزشکی نیز ضمن هماهنگی های نظارتی به صورت شبانه روزی بالغ بر ۳۴۵۰ مکالمه در خصوص انتقال بیماران، اطلاع رسانی و هماهنگی بین مراکز درمانی مدیریت گردیده است.

رحمتی تصریح کرد: بالغ بر ۱۴۲ مورد مداخله نظارتی مانیتورینگ صورت پذیرفته و با استقرار کارشناس بیماری های خاص هماهنگی در ارائه خدمات دیالیز به ۵۲ مسافر انجام شده که جمعاً تحت عنوان آمار پانزده روزه ستاد نوروزی ۸۵۶۰ مورد هماهنگی اعزام، اطلاع رسانی و نظارتی در ستاد هدایت و مرکز پایش مراقبت های پزشکی، ۳۸۰ مورد مداخله مانیتورینگ و ارائه خدمات دیالیز به ۱۲۰ مسافر توسط کارشناس مستقر بیماری های خاص معاونت درمان انجام شده است.

این مقام مسئول خاطرنشان کرد: در حوزه های نظارتی درمان نیز با تیم هایی مشتمل بر واحدهای نظارتی اورژانس پیش بیمارستانی و بیمارستانی، مامایی، آزمایشگاه، تصویربرداری دندانپزشکی، درمانگاه های شبانه روزی و دندانپزشکی، ۱۴۴ بازدید کارشناسی و در حوزه تیم های مدیریتی بالغ بر ۱۹ بازید از مراکز مرتبط ستاد نوروزی انجام گردیده است.

وی آمار حوزه نظارتی درمان را در دوره پانزده روزه ستاد نوروزی را ۴۰۹ مورد بازدید نظارتی کارشناسی و ۵۵ مورد بازدید مدیریتی بیان کرد.

علی رحمتی همچنین بیان داشت: در حوزه معاونت بهداشتی در سطح استان نیز عزیزان بالغ بر ۳۶۷۹ مورد بازدید از مراکز تهیه و توزیع مواد غذایی، ترمینال ها و پارک ها، مراکز اقامتی سطح شهر و بین راهی، ۱۴۷مورد نمونه برداری غذایی ۱۳ مورد برخورد با دستفروشان و نهایتاً ۲۲ مورد پلمپ داشته و جمعاً ۱۱۸۶۶ مورد بازدید، ۷۸۸ مورد نمونه برداری و ۵۹ مورد پلمپ گزارش گردیده است.

رئیس ستاد هدایت و مرکز پایش مراقبت های پزشکی اصفهان در پایان به فعالیت های انجام شده در حوزه معاونت غذا و دارو اشاره کرد و گفت: همکاران ما ضمن ۵۶ مورد بازرسی از داروخانه ها، واحدهای تولیدی صنایع غذایی و بررسی آزمایشگاه ها، نسبت به پاسخگویی بالغ بر ۱۶۱۹ مورد سوالات علمی و نیازمندی و کمبودهای دارویی در این ۵ روز خدمت رسانی نموده و جمعاً ۲۹۵ مورد بازرسی، و ۵۲۳۱ مورد پاسخگویی گزارش شده است.

telegram

Go to TOP