چاپ این نوشته
در گفتگو با مسئول دهان و دندان حوزه معاونت بهداشتی استان تشریح شد:

ارائه خدمات دندانپزشکی در قالب طرح تحول نظام سلامت/ مراجعه هر شش ماه یکبار به دندانپزشک

توصیه ما به مردم این است که محور تفکرات شان را در مورد دندان پزشکی تغییر دهند. اکثر جامعه از گران بودن هزینه های دندان پزشکی ناراحت هستند. در هر جای زندگی بی توجهی صورت پذیرد آسیبی که به فرد وارد می شود، زیان آورتر است.

به گزارش سرویس مراقبت سلامت نا، نبود اقدامات پیشگیرانه مناسب و کافی از سنین پائین زمینه ای فراهم کرده تا بیماری ها و مشکلات دهان و دندان در کشور افزایش یابد و این موضوع به نوبه خود هزینه های بیشتری را بر اقتصاد جامعه و خانواده ها تحمیل کند.

 امروزه کمتر کسی را در زندگی پیرامونی خود می توان پیدا کرد که برای اقدامات درمانی به مراکز دندانپزشکی به ویژه کشیدن دندان های معیوب مراجعه نکرده باشد و از نزدیک معضلات این بخش را لمس نکند. البته نبود بسته های حمایتی بیمه ای مناسب و هزینه های هنگفت دندانپزشکی نیز عاملی مهم در مراجعه دیر هنگام برای انجام خدمات درمانی مناسب در این بخش است.

طرح تحول سلامت دارای دو بعد درمان و بهداشت بوده و ارائه خدمات دندانپزشکی در حوزه بهداشت طرح تحول قرار دارد که رویکرد آن پیشگیرانه بوده و در این حوزه، به کودکان و کسانی که در معرض آسیب​های دهان و دندان هستند، خدمات ارائه می شود. طرح تحول نظام سلامت در بخش بهداشت دهان و دندان، طرح جامعی است.

در خصوص ارائه خدمات دندانپزشکی در سطوح متفاوت در قالب طرح تحول نظام سلامت، بهداشت پیشگیری و درمان های اوّلیه به گفتگو با دکتر محمد علی ساعی مسئول دهان و دندان حوزه معاونت بهداشتی دانشگاه علوم پزشکی اصفهان نشستیم.

سلامت نا: در خصوص طرح تحول سلامت و ارتقاء سلامت دهان و دندان چه برنامه هایی در دستور کار است؟

دکتر محمد علی ساعی: در زمینه طرح تحول سلامت دهان و دندان اتفاقی که افتاده است این است که بسیاری از خدمات در چارچوب بیمه قرار گرفته اند و مشارکت بیمه ها در روند کار در مناطق روستایی زیر ۲۰ هزار نفر مباحث بیمه های روستایی مطرح است.

گروهای هدف خدماتی را که تحت پوشش بیمه است، خدمات پیشگیری را به صورت رایگان در بر می گیرد. خدمات آموزش بهداشت رایگان، زدن وانیش فلوراید در کل استان در شش پایه ابتدایی انجام می شود. همچنین انجام فیشورسیلانت برای گروه های هدف (۶ تا ۱۲) سال به صورت رایگان است.

 

سلامت نامبنای اقدامات در خصوص ارتقاء سلامت دهان و دندان چیست؟

مبنای این اقدامات تغییر در الگو و نگرش افراد جامعه به سلامت دهان و دندان است که در برنامه های آموزشی شکل می گیرند. تمام کسانی که مراقبت های سطح اول را انجام می دهند ابتدا شروع به مراقبت کردن و زدن واکسن کرده و سپس موظف هستند که مادر کودک را آموزش دهند. هنگامی که کودک به سن آموزش پذیری رسید و وارد مدرسه شد، در مدرسه باید توسط تیم های بهداشت آموزش های لازم را دریافت کند. آموزش ها و برنامه هایی مثل فیشورسیلانت و وانیش فلوراید باید شاخص های پوسیدگی را کاهش دهند. امیدواریم که بتوانیمDMST (پوسیدگی) را کاهش دهیم و به یک عدد پایین تری دست یابیم.

 

سلامت نا: گروه های هدف بیشتر چه افرادی هستند؟

گروه های هدف افراد زیر ۱۴ سال و خانم های باردار و مادران شیرده هستند.

سلامت نا: لطفاً بسته های خدمتی که ارائه خواهد شد را بیشتر توضیح دهید؟

بسته های خدمتی ارائه شده خدمات ترمیمی و وانیش فلوراید، جرم گیری وکشیدن دندان های عفونی را تشکیل می دهد. به دلیل اینکه سیستم بهداشتی نمی تواند پایه خدمات را بر پایه ای بگذارد که سلامت محور نباشد. یعنی نمی توان منتظر شد تا یک دندان  خراب شود و سپس آن دندان را عصب کشی کرد. امیدواریم که برنامه ها به شکلی جواب دهند که جامعه مان نیازمند درمان های پیچیده نباشد.

سلامت نا: مراجعه در روستاها و شهرها باید به مراکز بهداشتی باشد؟

در روستاها و شهرها پایگاه ها و مراکز جامع سلامت دایر است و تیم ها  هم مستقرند. در برخی از برنامه ها بخش خصوصی مشارکت دارد. بدان معنا که مرکز بهداشت درمانی را به بخش خصوصی اجاره داده ایم، امّا باید در چارچوب قوانین ارائه خدمات کنند.

سلامت نا: پیرامون خدماتی که مراقبین سلامت ارائه می دهند، برای مخاطبان شرح دهید؟

مراقبین سلامت مراقبت های سطح اول را به جامعه ارائه می دهند، در زمینه دهان و دندان هم مراقبت ها به همین شکل است، یعنی مراقبین سلامت موظف به کسب آموزش هستند و برای آنها برنامه آموزشی در اولویت بوده است و با کسب همین آموزش ها معاینه ابتدایی را انجام می دهند، سپس مواردی که نیاز به ارجاع دارند و مشکلاتی که در دستور العمل ها مشخص اند را ارائه می کنند. تأخیر در رویش دندان کودکان، پوسیدگی شدید  و… را ارزیابی کرده و سپس موارد را ارجاع می دهند. زدن وانیش فلوراید در مدارس به عهده مراقبین سلامت است و آنها سطح یک خدمات پیشگیری را بر عهده دارند، البته حضور تیم های دندان پزشکی را در مدارس در دستور کار نداریم.

 

سلامت نا: در انتها چه توصیه ای به مردم دارید؟

توصیه ما به مردم این است که محور تفکرات شان را در مورد دندان پزشکی تغییر دهند. اکثر جامعه از گران بودن هزینه های دندان پزشکی ناراحت هستند. در هر جای زندگی بی توجهی صورت پذیرد آسیبی که به فرد وارد می شود، زیان آورتر است. در مورد دندان و دهان هم همین وضعیت است. انتظاراز جامعه این است که در مراقبت های دوره ای خودشان هر شش ماه یکبار به دندان پزشک مراجعه کنند. با توجه به دندان ها و بسیاری از مشکلات کوچک حساسیت به سرما و گرما، خونریزی و بوی بد و… از بروز  آسیب جدی به دندان و دهان پیشگیری کنند. مهم این است که به موقع و درست مراجعه کرده و بهداشت دهان و دندان را جدی بگیرند.

سلامت نااز فرصتی که در اختیار ما گذاشتید تشکر می کنیم.

telegram

Go to TOP