چاپ این نوشته
یک دانشجوی دکترای طب سنتی مطرح کرد:

مبانی تغذیه دینی و رویکرد آن در اصلاح سبک زندگی

یک دانشجوی دکترای طب سنتی مبانی تغذیه دینی و رویکرد آن در اصلاح سبک زندگی را تشریح کرد.

به گزارش سلامت نا، مهدی زروندی درباره مبانی تغذیه دینی و رویکرد آن در اصلاح سبک زندگی, اظهار داشت: تغذیه دینی به‌مفهوم بهره‌گیری از منابع دینی (یعنی عقل و نقل) در امر تغذیه جسمانی و روحانی است؛ به‌طوری که شرایط دسترسی به حیات طیبه انسانی را فراهم یا تسهیل کند.

به‌گفته وی منشأ این اصطلاح را باید در کلام وحیانی «ولینظر الانسان علی طعامه» (پس انسان, باید به خوراک خود بنگرد)، جست‌وجو کرد.

این دانشجوی دکترای طب سنتی افزود: چرا که تأکید بر اندیشیدن، نظریه پردازی در ابعاد مختلف امر تغذیه و تأثیر کلیدی آن در سلامت جسمی و روحی پیام اصلی این آیه است, البته، تغذیه روحانی شرایط خاص خود را دارد.

زروندی عنوان کرد: از اصول و مبنا، به رویکرد تغذیه دینی در اصلاح سبک زندگی می‌توان به ضرورت تغذیه دینی و آثار آن در حیات طیبه انسانی, سبک تغذیه دینی (توجه به بهداشت مواد غذایی، کم و کیفی و آداب استفاده از مواد غذایی، فرهنگ سپاسگزاری از منعم و…), الگوی کلی طبقه‌بندی مواد غذایی در تغذیه دینی (طیب و حلال در مقابل خبیث و حرام), تغذیه دینی در شرایط خاص (بارداری و شیردهی، روزه‌داری، شرایط اضطراری و بحران‌ها، بیماری‌ها و…) و احکام فقهی در تغذیه دینی اشاره کرد.

وی یادآور شد: به نظر می‌رسد به‌کارگیری تعالیم دینی در امر تغذیه با رویکرد عقلی و نقلی و فرهنگ سازی آن به‌طرق مختلف، بتواند به‌عنوان الگویی کارآمد و مفید در اصلاح سبک زندگی در این زمینه باشد.

تسنیم

telegram

Go to TOP