چاپ این نوشته
مدیر کیفیت داروهای بیوتکنولوژی:

تولید کنندگان جانبی داروهای «بیوتک» باید حمایت شوند

مدیر کیفیت دارویی بیوتکنولوژی، تاکید کرد: دولت بخشی از سرمایه گذاری خود را به زنجیره ارزش بیوتکنولوژی و دانش های وابسته آن بگذارد.

به گزارش سرویس مراقبت صدای سلامت، مهندس محمد صفاریون اظهارداشت: بیوتکنولوژی یک مورد چندجانبه است. یعنی از بیوالکترونیک در این مجموعه هست تا مهندسی برق و مکانیک ومواد و متالورژی و سیالات و دارو نانو مواد همه در بحث بیوتکنولوژی درگیرند. صرف کلونینگ را نمی توان توانمندی تولید داروی بیوتکنولوژی نامید.

این متخصص بیوشیمی دارویی، گفت: از نشانه های پیشرفت بیوتکنولوژی در ایران این است که علاوه بر تولید داروی بیوتکنولوژی پزشکی دانش فنی دو قسمت که مکمل تولید این دارو ها هست نیز بومی شده اند.

وی ادامه داد: تولید محیط کشت لازم برای تولید ماده اولیه این داروهاست ولی متاسفانه شرکت های تولید کننده آنها نیاز به تقویت بیشتر دارند چون حتی قابلیت صادرات بسیار خوبی در خصوص این محصولات وجود دارد ولی توان این تولید و دانش آن ایجاد شده  است.

صفاریون اظهارداشت: از سوی دیگر شرکت هایی هستند که تجهیزات تولید می کنند در حقیقت اگرچه بیوتک پزشکی از تحریم های خارجی ضربه ناپذیر شده است، ولی هنوز لایه های کمک کننده به آنها ضعیف هستند و نیاز به محافظت دارند.

مدیر کیفیت دارویی بیوتکنولوژی تاکید کرد: شرکت هایی که تجهیزات پزشکی تولید می کنند از نظر تکنولوژیکی چیزی کم از شرکت های خارجی ندارند منتهی بازار کافی برای سرمایه گذاری در اختیار ندارند.

وی ادامه داد: این شرکت ها نیاز به تسهیلاتی از طرف وزارت بهداشت و وزارت صنایع دارند که تقویت شوند چه به لحاظ سخت افزاری چه به لحاظ نرم افزاری.

صفاریون گفت: در اقتصاد مقاومتی فقط دارو نباید مقاوم شود بلکه باید زیر ساخت تولید دارو در حوزه مواد اولیه و تجهیزات هم مقاوم باشد. در این صورت دیگر صنعت تولید داروی بیوتک ضربه ناپذیر می شود. دولت می تواند بخشی از سرمایه گذاری خود را به زنجیره ارزش بیوتکنولوژی و دانش های وابسته آن بگذارد.

مهر

telegram

Go to TOP