سازمان جهانی بهداشت هشدار داد؛

۹:۰۵ ق.ظ - دوشنبه ۱۳۹۶/۰۸/۲۲

توقف استفاده از آنتی بیوتیک ها در حیوانات سالم برای جلوگیری از گسترش مقاومت آنتی بیوتیکی

سازمان جهانی بهداشت توصیه می کند کشاورزان و فعّالان صنایع غذایی به طور معمول برای جلوگیری از بیماری در حیوانات سالم، استفاده از آنتی بیوتیک ها را متوقّف کنند.

Go to TOP