چهره های ماندگار – 2 / دکتر ابراهیم اسفندیاری – قسمت دوم(پایانی)؛

۹:۱۴ ق.ظ - یکشنبه ۱۳۹۶/۰۴/۲۵

آغاز راه سلول های بنیادی با ساخت شبکیه چشم در اصفهان/از خواص شگفت انگیز کندر بر هوش بدانید!

دکتر ابراهیم اسفندیاری: ما از همان سال 83 کاری دیگری هم روی سلول های عصبی شروع و روی قسمت حافظه روی حیوان کار کردم. روی سلول های مغزی با گیاه کندر کار کار را پیش بردم. با کندر توانستم حافظه موش صحرایی را به طور موقت تا وقتی که استفاده می کند تقویت کنم.

چهره های ماندگار – 2 / دکتر ابراهیم اسفندیاری – قسمت اول؛

۱۲:۱۸ ب.ظ - یکشنبه ۱۳۹۵/۱۰/۱۲

روایتی از ساواک تا کشت و پیوند غضروف از نگاه یک رئیس انقلابی

شبی در بیمارستان آیت الله کاشانی که آن روزها به بیمارستان ثریا معروف بود، مشغول به کار بودم و یک دفعه توسط ساواک دستگیر شدم و توسط دادگاه نظامی به دو سال حبس محکوم شدم… به گروه های آناتومی ۵۰ دانشگاه در سراسر دنیا نامه نوشتم که بنده در دانشگاه لیدز آناتومی می خوانم و می خواهم تغییر رشته بدهم و می خواهم روی آموزش آناتومی کار کنم و درس بخوانم. فقط یک دانشگاه جواب نامه من را داد...

چهره های ماندگار - 1/دکتر محمد حسین نصر اصفهانی - قسمت دوم(پایانی)؛

۸:۴۷ ب.ظ - پنج شنبه ۱۳۹۵/۰۶/۱۸

اگر از صد پایان نامه، یک کار عملی هم بیرون بیاید جای تشکر دارد / امروزه ارجاع به مقالات ISI از تولید مقالات مهمتر است

دکتر محمدحسین نصراصفهانی: امروزه از نظر من تولید مقالات ISI اهمیتی ندارد. امروزه مهم این است که به یک مقاله ISI ما چند ارجاع داده می شود و از پایان نامه ها ما چند کار عملی بیرون می آید. اگر از صد پایان نامه یک کار عملی هم بیرون بیاید از نظر من کار خوبی است و جای تشکر دارد.

چهره های ماندگار - 1/دکتر محمد حسین نصر اصفهانی - قسمت اول؛

۹:۰۶ ق.ظ - یکشنبه ۱۳۹۵/۰۵/۲۴

از تحقیقات روی ناباروری تا پروژه عظیم شبیه سازی/تولید حیوانات تراریخت رویان، هیچ تهدیدی برای محیط زیست ندارند

دکتر نصراصفهانی: بیشترین نگرانی که در زمینه تراریخته وجود دارد در گیاهان است. که گیاهان تراریخت که تولید می شود می تواند به نقاط دیگر تسرّی پیدا کند ... ما اگر تولید حیوانات تراریخت می کنیم، تعداد اینها محدود است و در فضای محدودی هم نگهداری می شود. بنابراین اینگونه حیوانات تهدیدی برای محیط زیست نیستند.

Go to TOP